Boost Beyond Card

Modified on Tue, 19 Mar at 2:24 PM


1. Apa itu Beyond Card

Boost Beyond Card adalah Mastercard prabayar dengan ciri tambahan Boost PayFlex  untuk anda tambah. Beyond Card diterima di mana-mana titik sentuh Mastercard di seluruh dunia – di kedai atas talian mahupun kedai diluar talian, dll. Anda mempunyai fleksibiliti dan kawalan untuk memilih cara membayar dengan Boost Beyond Card anda – sama ada menggunakan Boost Wallet anda atau menggunakan Boost PayFlex untuk menangguhkan pembayaran balik atau secara ansuran!

 

2. Bagaimanakah cara untuk memohon Kad Boost Beyond?

Pengguna boleh memohon untuk Kad Boost Beyond   melalui skrin utama Boost. Buat masa ini, pendaftaran terhad kepada pengguna yang terpilih sahaja tetapi akan dibuka kepada lebih ramai pengguna dari masa ke semasa.

 

3. Siapakah yang layak untuk memohon Kad Boost Beyond?

 1. Warganegara Malaysia
 2. Ketetapan umur: 21 tahun dan keatas
 3. Pengguna CelcomDigi (Prabayar dan Pascabayar di cawangan yang terpilih)
 4. Pengguna Boost 

 

4. Bagaimnakah cara untuk saya mendapatkan Kad Maya Boost Beyond?

Setelah permohonan Boost Beyond Card berjaya, anda akan diberikan Kad Boost Beyond maya  secara masa nyata, kad ini boleh digunakan untuk melakukan pembayaran atas talian dengan cepat. Anda juga boleh memilih untuk memohon  Kad Boost Beyond fizikal semasa proses permohonan anda dalam keluaran kami yang akan datang.

 

5. Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan Kad Boost Beyond fizikal?

 1. Semasa proses permohonan Kad Boost Beyond anda
 2. Pada Papan Pemuka Boost Beyond Card melalui titik masuk Physical Boost Beyond Card
 3. Satu kali bayaran dikenakan untuk pengeluaran Kad Boost Beyond fizikal yang pertama. Rujuk bahagian Yuran & Caj dibahagian bawah.

 

6. Bagaimanakah cara untuk saya mengaktifkan Kad Boost Beyond?

 1. Untuk Kad Boost Beyond maya anda, kad akan sedia untuk digunakan secara serta-merta. Anda tidak perlu mengaktifkannya.
 2. Untuk Kad Boost Beyond fizikal anda, setelah berjaya menerimanya, pergi ke Papan Pemuka Boost Beyond Card anda > Kad Boost Beyond fizikal > Aktifkan Boost Beyond Card untuk mengaktifkan Kad Boost Beyond fizikal anda buat kali pertama. Setelah persediaan PIN telah berjaya, Boost Beyond Card fizikal anda akan sedia untuk digunakan!

Nota: Sila pastikan anda hanya mengaktifkan Kad Boost Beyond fizikal anda apabila berjaya menerimanya untuk mengelakkan sebarang kes penipuan jika berlaku apa-apa kesilapan dalam penghantaran Kad Boost Beyond fizikal.
 

7. Saya masih belum menerima Kad Boost Beyond fizikal saya, apa yang saya perlu lakukan?

Jika Kad Boost Beyond anda belum tiba dalam tempoh tiga puluh (30) hari setelah permohonan anda untuk Kad Boost Beyond fizikal berjaya, sila hantarkan e-mel ke support@myboost.com.my

 

8. Bagaimanakah cara saya menetapkan atau menukar PIN saya?

Untuk menetapkan PIN buat kali pertama, teruskan ke Papan Pemuka Boost Beyond Card > Kad Boost Beyond fizikal > Aktifkan Boost Beyond Card.

Untuk menukar PIN Kad Boost Beyond anda, teruskan ke Papan Pemuka Kad Boost Beyond > tetapan Kad Boost Beyond > Tetapkan PIN untuk menetapkan PIN anda.
 

9. Bolehkah saya menggunakan Kad Boost Beyond maya saya apabila Kad Boost Beyond fizikal saya masih diproses / dihantar?

Ya! Kad Boost Beyond maya anda boleh digunakan secara serta-merta walaupun anda belum menerima Kad Boost Beyond fizikal anda / tidak memohon. Kad Boost Beyond maya boleh digunakan di mana-mana kedai atas talian yang menerima Mastercard.

 

10. Dimanakah saya boleh menggunakan Kad Boost Beyond saya?

 1. Untuk Kad Boost Beyond maya anda, anda boleh menggunakan Kad Boost Beyond anda di mana-mana pedagang dalam talian / e-dagang yang menerima Mastercard di seluruh dunia.
 2. Untuk Kad Boost Beyond fizikal anda, anda boleh menggunakan Kad Boost Beyond anda di mana-mana pedagang dalam talian atau luar talian yang menerima Mastercard di seluruh dunia.
 3. Selagi peniaga menerima Mastercard, Boost Beyond Card akan diterima, walaupun ia bukan peniaga Boost!

 

11. My Boost Beyond Card berfungsi dalam talian tetapi tidak di titik jualan fizikal, atau sebaliknya. Apa yang sepatutnya saya lakukan?

Sila hantarkan e-mel anda kepada kami di

support@myboost.com.my.

 

12. Apakah itu tarikh luput dan CVV2?

Tarikh luput adalah tarikh luput Kad Boost Beyond anda selepas tempoh  yang dipaparkan ia tidak boleh digunakan.

CVV2 adalah kod keselamatan Boost Beyond Card anda.

 

13. Apakah sumber dana untuk Kad Boost Beyond?

Anda boleh memilih sama ada untuk menetapkan sumber dana anda untuk Kad Boost Beyond  daripada Boost Wallet atau Boost PayFlex.

 1. Jika pilihan anda adalah Boost Wallet, maka semua pembayaran yang dibuat menggunakan Kad Boost Beyond akan ditolak daripada baki Boost Wallet anda.
 2. Jika pilihan anda adalah Boost PayFlex, semua pembayaran yang dibuat menggunakan Kad Boost Beyond akan ditolak daripada had Boost PayFlex anda. Anda boleh memilih dalam Tetapan Papan Pemuka had Boost PayFlex anda, sama ada anda memilih untuk membayar lalai menggunakan Bayar dalam masa 30 hari atau Ansuran.

Sila rujuk bahagian Boost PayFlex di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut

 

14. Bagaimanakah cara saya boleh menukar sumber dana saya?

Anda boleh menukar Sumber Dana anda dalam Papan Pemuka Boost Beyond Card > Sumber dana. Anda boleh menukar sumber dana anda sebelum membuat sebarang transaksi dengan Kad Boost Beyond. Jika ini kali pertama anda menukar Sumber Dana kepada Boost PayFlex, anda perlu menerima Perjanjian Wakalah, kemudian Boost PayFlex anda akan diaktifkan.

 

15. Apakah yuran dan caj yang berkaitan dengan Kad Boost Beyond?

Yuran Pengeluaran Kad Boost Beyond

(Dikenakan untuk Kad Boost Beyond fizikal sahaja)

RM20.00 sekali

 

Yuran Penggantian Kad Boost Beyond

(Dikenakan untuk Kad Boost Beyond fizikal sahaja)

 

RM15.00 setiap kali pertukaran

 

Yuran Urus Niaga Antarabangsa

(Dicaj apabila amaun ditunjukkan dalam mata wang asing, dan digabungkan pada titik transaksi)

 

Sehingga 2% daripada jumlah transaksi

Transaksi Boost PayFlex – Yuran Wakalah

Bayar kemudian untuk setiap transaksi Boost PayFlex yang dibuat dengan Kad Boost Beyond Boost Beyond . Yuran Wakalah perlu dibayar pada tarikh tamat tempoh ansuran pertama (untuk produk Ansuran) dan diberi masa 30 hari untuk membayar produk.

 

(NOTA: Dikenakan hanya untuk transaksi Boost PayFlex. Boost boleh menukar yuran dari semasa ke semasa. Pelanggan dinasihatkan untuk menyemak yuran dan caj terkini pada Aplikasi atau laman web Boost sebelum membuat transaksi.)

 

Cara pembayaran Boost PayFlex :

 • Bayar dalam masa 30 hari: 4% dari transaksi atau RM5 atau mana - mana yang lebih tinggi, sehingga RM10 setiap satu transaksi
 • Ansuran: RM10.00 tepat setiap transaksi

 

Boost PayFlex Transaction – Profit Rate

Payable for Boost PayFlex transaction for each repayment cycle. Fee varies by Boost PayFlex method defaulted by customers for Boost Beyond Card transactions.

 

(NOTE: Applicable only for Boost PayFlex transactions. Boost may change the fees from time-to-time. Customer is advised to check the latest fees and charges on Boost App or website before making a transaction.)

 

 • Bayar dalam masa 30 hari: N/A
 • Ansuran: 2.5% daripada amaun transaksi. Dibayar pada setiap tarikh akhir ansuran

 

Boost PayFlex – Caj Pembayaran Lewat

Hanya dikenakan untuk pembayaran lewat untuk transaksi Boost PayFlex.

 

 • 1% setahun dikira setiap hari
 • Rujuk kepada T&C Boost PayFlex atau laman web Boost untuk maklumat lanjut.

Yuran pembatalan Kad Boost Beyond 

Percuma

 

16. Bolehkah saya menggunakan Boost Beyond Card saya merentas sempadan /di luar negara?

Ya, anda boleh menggunakan Kad Boost Beyond anda merentas sempadan apabila anda mengembara. Anda boleh mengaktifkan fungsi ini dalam papan pemuka Kad Boost Beyond  anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa banyak laman web e-dagang adalah diluar negara, dan fungsi ini perlu didayakan untuk transaksi tersebut berlaku. Urus niaga mata wang asing anda akan ditukar kepada Ringgit Malaysia (MYR) sebelum ditolak daripada baki Boost Wallet atau Boost PayFlex anda.

 

17. Di manakah saya boleh melihat kadar penukaran untuk transaksi luar negara saya?

Selepas pembayaran dilakukan, anda boleh menyemak kadar penukaran transaksi anda dalam sejarah transaksi Boost Wallet anda.

 

18. Apakah caj untuk urus niaga rentas sempadan / luar negara?

Rujuk kepada soalan - soalan lazim yuran dan caj

 

19. Adakah Kad Boost Beyond saya menyokong pra-kebenaran?

Kad Boost Beyond menyokong pra-kebenaran terhad kepada Dispenser Bahan Api Automatik / pam layan diri di stesen minyak Malaysia kecuali Petron. Transaksi lain yang memerlukan pra-kebenaran (mis. Hotel, e-dompet tertentu) tidak akan disokong buat masa ini.

 

20. Mengapakah RM240 ditolak dari dana saya apabila saya mengisi bahan api melalui pam layan diri/ Dispenser Bahan Api Automatik?

Apabila anda menggunakan Kad Boost Beyond anda untuk mengisi bahan api melalui pam layan diri, pra-kebenaran RM240 akan ditolak daripada Boost Wallet anda buat sementara waktu. Jumlah tambahan yang dikenakan akan diterbalikkan berdasarkan jumlah akhir transaksi bahan api. Ini dilakukan untuk memastikan bahawa terdapat baki yang mencukupi dalam Dompet Boost anda sebelum mengeluarkan bahan api.

 

Sila pastikan anda mempunyai baki mencukupi sekurang-kurangnya RM240 dalam Dompet Boost anda sebelum manggunakan pam layan diri.

 

Jika baki Boost Wallet anda kurang daripada RM240 atau anda ingin mengelakkan pra-kebenaran di pam layan diri, anda dinasihatkan untuk pergi ke juruwang di mana jumlah penggunaan yang tepat akan dicaj.

 

Nota:Pra-kebenaran hanya terpakai untuk Boost Wallet sebagai Sumber Dana. Pra-kebenaran tidak disokong untuk Boost PayFlex buat masa ini. Jika Sumber Dana anda ditetapkan kepada Boost PayFlex, Boost Wallet anda akan ditolak untuk menyelesaikan transaksi anda.

Stesen minyak tertentu mungkin menetapkan jumlah pra-kebenaran yang lebih tinggi melebihi RM200. Di dalam kes yang sedemikian, kami akan menahan tambahan 20% daripada jumlah tersebut (cth. Jika Stesen Minyak A mengenakan bayaran pra-kebenaran RM250, kami akan memotong RM300 daripada Boost Wallet anda buat sementara waktu. Baki akan dikembalikan berdasarkan jumlah bahan api akhir yang digunakan).

 

21. Mengapa saya tidak boleh menggunakan Kad Boost Beyond saya di sesetengah peniaga?

Boost bersedia untuk menawarkan anda pengalaman pembayaran yang terbaik. Akan tetapi, jika anda tidak dapat membuat pembayaran menggunakan Kad Boost Beyond anda di pedagang terpilih, ini mungkin disebabkan oleh kategori pedagang tidak disokong oleh kami. Semua pedagang dikenal pasti dengan Kod Kategori Pedagang (MCC) dan disediakan atas keburukan pedagang dan pemeroleh. Sila semak jenis transaksi yang anda maksudkan terhadap senarai pengecualian di bawah sebelum membuat pembayaran.

 

Berikut adalah senarai jenis dan kategori pedagang yang tidak disokong untuk Kad Boost Beyond  - tanpa mengira Sumber Dana anda pada saat transaksi (Boost Wallet/ Boost PayFlex): 

MCC

Keterangan

 

Institusi Kewangan Ahli Pembayaran Tunai Automatik

6050

Institusi Kewangan Ahli Wang Tunai Kuasi

6051

Perdagangan Wang Tunai Kuasi

7800

Loteri Hak Milik Kerajaan

7801

Kasino Berlesen Kerajaan (Perjudian Atas Talian atau Internet),

7995

Transaksi Perjudian

 

Untuk transaksi Kad Boost Beyond  yang dibuat menggunakan Boost PayFlex, semua MCC bukan Syariah akan disekat dan sebaliknya akan ditolak secara automatik daripada baki Boost Wallet anda:

MCC

Keterangan

5921

Pakej Stor–Bir, Wain and Arak

5973

Kedai Barangan Agama

5993

Kedai dan Gerai Rokok

7261

Servis Pengebumian dan Pembakaran Mayat

7273

Servis Temu Janji dan Eskort

7297

Pusat Mengurut

9406

Loteri Hak Milik Kerajaan (bukan-US)

0041

Transaksi Perjudian

7800

Loteri Hak Milik Kerajaan

7801

Perjudian Laman Web

7802

Perlumbaan Kuda - Anjing Berlesen Kerajaan

7995

Transaksi Perjudian

9754

Perjudian Kuda, Perlumbaan Anjing, Loteri Negeri

5813

Bar, Ruangan koktail , Disko, Kelab Malam

and Kedai Minuman (Minuman beralkohol)

 

Transactions made at selected merchant categories will NOT earn you rewards/ stars/ points:

MCC

Keterangan

6540

Transaksi Pembiayaan POI

6211

Sekuriti-Broker-Peniaga

 

22. Negara manakah tidak boleh saya  gunakan Kad Boost Beyond saya?

Kad Boost Beyond  akan dihadkan dan tidak dibenarkan untuk digunakan di negara berikut:

Senarai - Senarai Negara 

Afghanistan

Albania

Belarus

Bosnia and Herzegovina 

Central African Republic

Cuba

Ethiopia

Iran

Iraq

Israel

Kosovo

Lebanon

Libya

Mali

Montenegro

Myanmar

Nicaragua

North Korea 

North Macedonia 

Russia

Serbia

Somalia

South Sudan 

Sudan

Syria

Democratic Republic of the Congo

Ukraine

Venezuela

Yemen

Zimbabwe

 

23. Mengapakah transaksi saya ditolak daripada Boost Wallet saya walaupun saya dipilih sebagai Boost PayFlex?

Jika baki had Boost PayFlex anda tidak mencukupi untuk jumlah urus niaga (Bayar dalam had masa 30 hari / Had ansuran tertakluk kepada kaedah lalai Boost PayFlex anda yang dipilih dalam Papan Pemuka Boost PayFlex anda), kami akan memotong baki Boost Wallet anda secara automatik untuk melengkapkan pembayaran bagi memastikan bahawa transaksi anda berjaya.

 

24. Mengapakah transaksi saya tidak berjaya?

Sila semak sumber dana anda yang ditetapkan untuk Kad Boost Beyond  dalam Papan Pemuka Kad Boost Beyond. Jika sumber dana anda ialah Boost Wallet, sila pastikan baki Boost Wallet anda mencukupi untuk transaksi.

Jika sumber dana anda ialah Boost PayFlex, sila semak sama ada anda mempunyai baki had Boost PayFlex yang mencukupi untuk transaksi.

 

25. Terdapat transaksi yang saya tidak lakukan. Apa patut saya lakukan?

Anda boleh klik pada transaksi tertentu dan klik "Laporkan". Pilih sebab laporan anda, ketik "Hantar Laporan". Kami akan membuat tindakan susulan dan memaklumkan anda tentang kes ini melalui e-mel dalam masa 3 hari bekerja.

 

26. Bolehkah saya melakukan pengeluaran ATM dengan Kad Boost Beyond ini?

Harap maaf, pengeluaran ATM tidak disokong buat masa ini. Ia adalah sesuatu yang kami telah rancang untuk masa hadapan!

 

27. Kad Boost Beyond saya telah tamat tempoh. Apa yang patut saya buat?
Kad Boost Beyond anda akan diperbaharui secara automatik dalam tempoh satu (1) bulan selepas tamat tempoh. Sebagai alternatif, anda boleh memperbaharui secara manual dalam Papan Pemuka Kad Boost Beyond anda dalam tempoh tiga (3) bulan selepas tamat tempoh.

 

28. My Boost Beyond Card is lost or stolen?

If your Boost Beyond Card is stolen, freeze your Boost Beyond Card in-app immediately. On the Boost Beyond Card Dashboard tap “Replace My Boost Beyond Card” to apply for a replacement. Upon successful replacement, your new Boost Beyond Card will be issued and ready for your use. If you cannot access your app, email us at support@myboost.com.my.

 

29. Bagaimanakah cara menggantikan Kad Boost Beyond saya?

Teruskan ke papan pemuka Kad Boost Beyond , ketik Ganti Kad Boost Beyond saya untuk memesan penggantian. Jika anda memerlukan Kad Boost Beyond fizikal baharu, mohon yang baharu di Papan Pemuka Boost Beyond Card > Physical Boost Beyond Card. Anda tidak dibenarkan untuk menggantikan Kad Boost Beyond baharu dalam tempoh 90 hari selepas penggantian Kad Boost Beyond yang pertama anda. Jika anda ingin menggantikan semula dalam masa 90 hari, anda boleh menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami di support@myboost.com.my dan kami akan membantu anda dengan lebih lanjut.

 

30. Bagaimanakah cara membatalkan Kad Boost Beyond saya?

Sila hantarkan e-mel permintaan pembatalan di support@myboost.com.my dan kami akan membantu anda dengan lebih terperinci.
 

31. Siapa yang boleh saya hubungi jika saya memerlukan bantuan lanjut mengenai Kad Boost Beyond?

Anda boleh layari www.myboost.com.my atau hubungi support@myboost.com.my

 

 

 

Menggunakan Boost PayFlex dengan Kad Boost Beyond

1. Bagaimanakah Boost PayFlex berfungsi dengan Kad Boost Beyond?

 • Anda boleh memilih untuk menggunakan Boost PayFlex sebagai sumber dana untuk Boost Beyond Card dalam tetapan Sumber Dana anda. 
 • Setelah ditetapkan, semua transaksi yang dibuat dengan Kad Boost Beyond akan diproses sebagai transaksi Boost PayFlex dan bukannya ditolak daripada baki Boost Wallet anda.
 • Daripada membayar daripada Boost Wallet anda untuk transaksi ini, anda hanya akan membayarnya kemudian!
 • Dengan menggunakan Boost PayFlex dengan Kad Boost Beyond, anda bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat berkaitan Boost PayFlex.

2. Di manakah saya boleh menggunakan Boost PayFlex dengan Kad Boost Beyond?

Anda boleh menggunakan Boost PayFlex dengan Boost Beyond Card di mana-mana pusat sentuh Mastercard yang terpilih di Malaysia dan di luar negara, peniaga dalam talian dan secara fizikal!

 

3. Apakah kaedah Boost PayFlex yang saya ada untuk Boost Beyond Card?

 • Selepas memilih Boost PayFlex sebagai sumber dana untuk Kad Boost Beyond, navigasi ke halaman tetapan papan pemuka Boost PayFlex anda untuk memilih kaedah asal Boost PayFlex anda:
  1. Bayar dalam 30 hari – Untuk pilihan ini, transaksi Kad Boost Beyond anda yang dibuat menggunakan Boost PayFlex akan dilakukan menggunakan Pay dalam 30 hari. Urus niaga anda akan selesai sekarang, dan anda hanya perlu membayar balik dalam masa 30 hari. Urus niaga anda akan selesai sekarang, dan anda hanya perlu membayar balik dalam masa 30 hari.
  2. Ansuran – Untuk pemilihan ini, transaksi Kad Boost Beyond anda yang dibuat akan diproses secara automatik secara 3 Ansuran. Urus niaga anda akan selesai sekarang, dan anda akan membayar balik dalam 3 ansuran berasingan.

 

 • Nota: Yuran dan caj dikenakan. Sila rujuk Soalan-Soalan Lazim Bayaran & Caj untuk Kad Boost Beyond.

 

 

4. Bolehkah saya menukar kaedah Boost PayFlex saya untuk transaksi yang telah selesai?

Malangnya tidak pada ketika ini. Sila pastikan Sumber Dana dan Boost PayFlex anda berada dalam tetapan dan keutamaan yang betul sebelum anda membuat transaksi menggunakan Kad Boost Beyond. 

 

5. Bagaimanakah saya boleh memilih kitaran ansuran yang lebih panjang?

Hanya "Bayar dalam 30 hari" dan "3 ansuran" disediakan pada masa ini untuk transaksi yang dibuat menggunakan Kad Boost Beyond. Kami sedang mencari untuk menyediakan lebih banyak pilihan ansuran untuk anda! Nantikan!

 

6. Apakah yuran dan caj yang berkaitan dengan Boost PayFlex?

Yuran Wakalah dan Kadar Keuntungan adalah terpakai untuk setiap transaksi Boost PayFlex yang dibuat menggunakan Kad Boost Beyond. Sila semak Yuran & Caj dalam Soalan Lazim di atas sebelum melakukan transaksi.

 

7. Bagaimanakah pembayaran Boost PayFlex saya di luar negara akan diproses?

Transaksi yang dibuat di luar negara dengan Boost PayFlex akan ditukar kepada MYR sebelum ditolak daripada had Boost PayFlex anda. Kadar transaksi luar negara dikenakan untuk transaksi Boost Beyond Card. Sila rujuk Soalan - Soalan Lazim Bayaran & Caj di luar Boost Beyond Card untuk maklumat lanjut. 

 

8. Bolehkah saya menggunakan Boost PayFlex dengan Card Boost Beyond untuk perkhidmatan / transaksi tidak patuh Syariah?

Untuk transaksi Kad Boost Beyond yang dibuat menggunakan Boost PayFlex, semua MCC bukan Syariah akan disekat dan sebaliknya akan ditolak secara automatik daripada baki Boost Wallet anda:

MCC

Keterangan

5921

Pakej Stor–Bir, Wain and Arak

5973

Kedai Barangan Agama

5993

Kedai dan Gerai Rokok

7261

Servis Pengebumian dan Pembakaran Mayat

7273

Servis Temu Janji dan Eskort

7297

Pusat Mengurut

9406

Loteri Hak Milik Kerajaan (bukan-US)

0041

Transaksi Perjudian

7800

Loteri Hak Milik Kerajaan

7801

Perjudian Laman Web

7802

Perlumbaan Kuda - Anjing Berlesen Kerajaan

7995

Transaksi Perjudian

9754

Perjudian Kuda, Perlumbaan Anjing, Loteri Negeri

5813

Bar, Ruangan koktail , Disko, Kelab Malam

and Kedai Minuman (Minuman beralkohol)

 

 

9. Bagaimanakah cara saya mendaftar untuk Boost PayFlex?

Anda boleh mendaftar dengan klik Boost PayFlex pada papan pemuka aplikasi Boost anda, atau Papan Pemuka Boost Beyond Card. Permohonan dan kelulusan adalah serta-merta.

 

Kaedah pembayaran balik lain akan disediakan pada masa hadapan sambil kami mempertingkatkan produk untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda. 

 

10. Bolehkah saya memohon had Boost PayFlex yang lebih tinggi?

Had Boost PayFlex ditentukan berdasarkan penilaian risiko dalaman kami. Kami mungkin melaraskan had anda yang tersedia dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, kenaikan atas permintaan tidak tersedia buat masa ini.

 

11. Di manakah saya boleh memantau transaksi Boost PayFlex saya dengan Kad Boost Beyond?

Semua transaksi Boost PayFlex akan muncul dalam papan pemuka Boost PayFlex anda untuk tujuan pemantauan dan pembayaran balik.

 

12. Bagaimanakah cara untuk saya membuat pembayaran balik untuk Boost PayFlex?

Transaksi Boost PayFlex akan ditolak secara automatik daripada akaun bank terpaut / kaedah pembayaran anda yang dipilih semasa Boost PayFlex onboarding. Sebagai alternatif, anda boleh memilih untuk membayar balik pada papan pemuka Boost PayFlex menggunakan Boost Wallet anda.

 

13. Siapa yang boleh saya hubungi jika saya memerlukan bantuan lanjut dengan Boost PayFlex?

Sila e-mel kepada kami di creditinfo@myboost.co untuk maklumat lebih lanjut.

 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article