Perlukah saya menamatkan perkhidmatan mudah alih dengan pembekal perkhidmatan semasa saya sebelum bertukar ke CelcomDigi?

Modified on Mon, 18 Mar 2024 at 11:11 AM

Jangan menamatkan perkhidmatan mudah alih anda dengan penyedia perkhidmatan semasa kerana talian anda perlu aktif untuk bertukar ke CelcomDigi.


Hantar permintaan pemindahan masuk/ port-in dengan nombor mudah alih sedia ada anda sama ada di laman web Celcom/ Digi atau kunjungi Celcom bluecube atau Kedai Digi terdekat.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article