Adakah perkhidmatan saya akan terjejas semasa proses pertukaran?

Modified on Mon, 18 Mar 2024 at 11:27 AM

Jangan bimbang, tidak akan ada gangguan kepada perkhidmatan semasa anda sehingga proses port-in berjaya. Anda akan terputus sambungan dengan penyedia perkhidmatan semasa anda selepas port-in berjaya dan selepas itu anda boleh memasukkan SIM baru anda dan terus berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan.


Nota: Kami mengesyorkan anda untuk tidak mengemukakan permintaan untuk port-out berhampiran atau semasa perjalanan anda ke luar negara kerana mungkin ada gangguan kepada perkhidmatan roaming anda.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article