Perkhidmatan Phone Care untuk Peranti Pakai (Apple Watch)

Modified on Thu, 30 May 2024 at 09:54 AM

1. Adakah Perkhidmatan Phone Care tersedia ada untuk peranti pakai seperti Apple Watch?

Ya, perkhidmatan Phone Care tersedia ada untuk semua pelanggan Pascabayar dan Prabayar Celcom. Anda boleh melanggan Phone Care untuk Apple Watch. 

 

2. Saya telah membeli peranti pakai daripada OEM atau pihak ketiga, bolehkah saya melanggan Phone Care? 

Buat masa kini, hanya Apple Watch yang bukan edisi terhad boleh didaftarkan untuk langganan Phone Care. Sekiranya Apple Watch anda bukan dibeli dengan pelan/pihak Celcom, anda masih boleh mendaftarkan peranti tersebut dalam masa 30 hari daripada tarikh pembelian peranti disertakan dengan bukti pembelian yang sah. 

 

3. Perlukan peranti pakai didaftarkan dengan talian nombor?

Ya. Anda perlu mendaftarkan Apple Watch dengan pelan Celcom yang aktif. 

 

4. Bolehkah saya melanggan Phone Care untuk peranti mudah alih dan Apple Watch saya bawah satu pelan Pascabayar Celcom sahaja?

Tidak. Hanya 1 peranti mudah alih atau peranti pakai dibenarkan pendaftaran Phone Care bawah pelan Pascabayar Celcom.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article