Privasi Notis Celcom

Modified on Fri, 12 Apr 2024 at 08:12 AM

Kepada pelanggan yang dihormati,


Sebahagian daripada usaha Digi untuk kekal telus, kami telah mengemaskini Notis Privasi ini untuk memperkasa anda untuk membuat keputusan yang terbaik mengenai maklumat yang anda kongsi dengan kami.


Pengemaskinian ini berkuat kuasa pada 1 Mei 2023. Dengan menggunakan perkhidmatan kami pada atau selepas tarikh tersebut, anda akan menyetujui semakan ini. Pengemaskinian utama dalam Notis Privasi kami adalah:

  • Format baharu; dan
  • Aktiviti pemprosesan dan amalan pentadbiran yang selaras bagi seluruh Kumpulan CelcomDigi Berhad


Anda boleh membaca versi penuh Notis Privasi dalam Bahasa Malaysia di sini atau lihat infografik kami di sini.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article