Penamatan Freedom Add-Ons, Yuran Penamatan dan Pengecualian

Modified on Wed, 20 Mar 2024 at 09:15 AM

Semua Freedom Add-Ons datang dengan tempoh kontrak 12 bulan atau 24 bulan. Sebarang perubahan yang dilakukan pada talian Pascabayar, yang melibatkan penamatan kontrak, akan dikenakan yuran penamatan sebanyak RM30 untuk tempoh kontrak selama 12 bulan dan RM60 untuk tempoh kontrak 24 bulan tanpa mengira baki tempoh kontrak.  Walau bagaimanapun, jika anda telah melanggan Roam Like Home Freedom Add-On selama 24 bulan sebelum 3 Okt 2023, yuran penamatan anda ialah RM100.  


Sekiranya berlaku penamatan Freedom Add-Ons, anda tidak lagi akan menikmati manfaat daripada Freedom Add-Ons. Anda juga tidak akan dikenakan bayaran (jika ada) untuk tempoh kontrak Freedom Add-Ons yang anda ada.  


Jika anda ingin menamatkan kontrak Freedom Add-Ons anda, sila kemukakan pertanyaan anda di sini.


Perkara yang akan menyebabkan Yuran Penamatan dan Penamatan Kontrak Freedom Add-Ons 


Sebagai tambahan kepada kehendak pelanggan sendiri untuk menamatkan kontrak Freedom Add-Ons, juga disenaraikan di bawah ialah perkara yang memerlukan penamatan kontrak Freedom Add-Ons anda:


  • Penamatan Talian
  • Mudah Alih Nombor Telefon (MNP) Port-Out
  • Penukaran Pelan - Penurunan
  • Perubahan Pelan - Pascabayar kepada Prabayar 


Pelanggan yang melakukan Perubahan Pelan – Peningkatan   


Jika anda melakukan Perubahan Pelan – Menaik taraf talian Pascabayar anda dengan kontrak tawaran Tambah Kebebasan, anda tidak perlu menamatkan kontrak sedia ada anda. Oleh itu, tiada yuran penamatan akan dikenakan. Walau bagaimanapun, baki tempoh kontrak dan faedah pelan semasa anda akan dibawa ke pelan baru anda.


Walau bagaimanapun, jika anda ingin menukar Freedom Add-Ons kepada pelan yang baru dinaik taraf tawaran Freedom Add-Ons, anda akan dikehendaki untuk menamatkan kontrak lama. Jika anda telah kekal dalam kontrak lama anda selama lebih daripada 2 bulan, yuran penamatan akan dikecualikan. Walau bagaimanapun, jika anda telah kekal dalam kontrak lama anda kurang daripada 2 bulan, maka yuran penamatan akan dikenakan kepada anda.


Penamatan Yuran Pengecualian


Kami faham bahawa ada kalanya kami perlu menyesuaikan pelan kami kerana perubahan dalam kehidupan. Oleh itu, kami menawarkan anda fleksibiliti dalam bentuk pengecualian yuran penamatan. Untuk menikmati pengecualian, anda mesti memenuhi semua kriteria berikut:


  • Pelanggan Pascabayar Digi dengan Tambahan Kebebasan Digi Aktif 
  • (Internet Top-Up, Kuota & Hotspot Tanpa Had, Sosial Tanpa Had, Rebat Perkhidmatan Digital, Roam Like Home, Permainan Tanpa Had, Penstriman Tanpa Had sahaja)
  • Minimum mesti dalam Kontrak Freedom Add-Ons untuk sekurang-kurangnya 2 bulan
  • Mengekalkan atau Menaiktaraf Pelan Pascabayar
  • Menggantikan Kontrak Freedom Add-Ons atau Kontrak Peranti yang lain

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article