Mengapa permohonan port-out saya ditolak?

Modified on Fri, 05 Apr 2024 at 11:37 PM

Permohonan port-out anda tidak berjaya adalah disebabkan oleh satu atau beberapa sebab berikut : 

  • Anda masih mempunyai bil tunggakan untuk akaun CelcomDigi
  • Anda masih berada dalam tempoh kontrak dengan CelcomDigi
  • Anda mempunyai talian tambahan dan anda tidak mengalihkan semua talian yang didaftar bawah nama anda 
  • Nombor telefon anda bukan talian utama (Principal)
  • Butiran anda tidak betul/tidak lengkap (Nama,Nombor MYKAD/Pasport,Nombor Telefon, ID Polis/Tentera, dan lain-lain) 


Untuk proses port-out yang lancar, kami menasihatkan anda untuk memastikan segala perkara di atas adalah teratur sebelum anda memohan semula.  

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article