Celcom Home Wireless 4G

Modified on Fri, 05 Apr 2024 at 01:32 PM

1. Apakah pelan Wireless Celcom Home?

Berkuat kuasa dari 24 Ogos 2023, kuota internet asas pada pelan Celcom Home Wireless akan disemak semula. Sila rujuk di bawah untuk tawaran pelan dan yuran kami.

 

Maklumat Pelan

Home Wireless Family Ultimate

Home Wireless Family Lite

Yuran Bulanan

RM139.00

RM100.00

Kuota Data

300GB 400GB 

100GB 200GB 

Kontrak

18 bulan

12 bulan

Had Kredit 

RM400.00

RM500.00

Deposit

RM100

Deposit Untuk Warga Asing

RM500.00

Modem

Dipinjamkan oleh Celcom

Nota Penting:

  • Apabila kuota Internet bulanan anda habis, kelajuan akan diturunkan kepada 512kbps sehingga kitaran bil seterusnya anda.
  • Penamatan perkhidmatan hanya boleh dilakukan di Celcom bluecube sahaja.


2. Apakah Info Pelan Tambahan yang tersedia?
 Anda boleh membeli mana-mana Pelan Tambahan berikut melalui Celcom Life App atau Celcom Life Hub.

Maklumat Pelan Tambahan

Pelan Harian Plus 

Pelan Bulanan Plus 

Pelan Bulanan Plus 

Yuran

RM10.00

RM40.00

RM70.00

Kuota Data

50GB

20GB

40GB

Tempoh Sah

24 jam

Ikut kitaran bil

 Nota Penting:

  • Pelan Tambahan Internet boleh digunakan untuk semua pelanggan Celcom Home Wireless, tidak terhad kepada pelan Family Ultimate & pelan Family Lite.
  • Sebarang kuota yang tidak digunakan akan dibatalkan apabila tamat tempoh 24 jam untuk Pelan Harian Plus atau pembaharuan kitaran bil untuk Pelan Bulanan Plus.

 

3. Adakah saya akan dikenakan bayaran jika saya menukar pelan saya?

Tidak. Anda tidak akan dikenakan bayaran untuk perubahan pelan jika tempoh langganan anda melebihi enam bulan. Yuran naik taraf akan direbatkan dalam bil anda yang seterusnya.

 

Penurunan taraf tertakluk kepada bayaran tambahan sebanyak RM50 yang tidak boleh dikembalikan. Yuran penurunan akan dikenakan kepada bil anda.

 

4. Bilakah saya akan mendapat kuota Internet?

Anda akan dapat menikmati kuota internet baharu pada hari pertama kitaran bil.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article