Soalan Lazim: Fiber/5G Home WiFi dengan Pelan CelcomDigi ONE

Modified on Tue, 16 Jul at 10:01 AM

1. Bolehkah saya mendapatkan kedua-dua 300Mbps Fiber dan 5G Home WiFi dengan router pada pelan CelcomDigi ONE Pro/ Ultra?

Tidak, anda hanya boleh memilih sama ada mendapatkan 300Mbps fiber atau 5G Home WiFi dengan router.

 

2. Bagaimanakah saya boleh menikmati 300Mbps fiber dengan pelan CelcomDigi ONE?

Jika anda memilih untuk mendapatkan 300Mbps fiber, ia akan diberikan melalui kaedah rebat untuk pelan fiber yang layak selama 24 bulan selagi anda kekal dengan pelan CelcomDigi Postpaid ONE Pro/ Ultra dan mengekalkan keaktifan pelan fiber anda.

Selepas 24 bulan, rebat ini akan diperbaharui secara automatik selagi anda kekal dengan CelcomDigi Postpaid ONE Pro/ Ultra.


Jika anda belum mempunyai pelan fiber dengan kami pada masa ini, staf kami akan membantu untuk memeriksa liputan fiber di kawasan anda. Jika terdapat liputan yang tersedia, staf kami akan mengaktifkan pelan CelcomDigi ONE Pro/ Ultra dan mengemukakan permintaan pengaktifan fiber. Setelah fiber dipasang dan diaktifkan, anda akan segera menikmati 300Mbps fiber tanpa sebarang caj tambahan! Sila ambil perhatian bahawa anda perlu mendaftar untuk pelan CelcomDigi Fiber 300Mbps dengan kontrak 24 bulan.

Jika anda kini mempunyai pelan fiber dengan kami, staf kami akan membantu untuk menukar pelan postpaid anda ke CelcomDigi ONE Pro/ Ultra dan menukar pelan fiber anda ke pelan fiber yang layak. Setelah penukaran pelan fiber anda berjaya, anda akan mula menikmati rebat segera.

Untuk kedua-dua senario, sila ambil perhatian bahawa pelan CelcomDigi Fiber 50Mbps, CelcomDigi Fiber 100Mbps, dan pelan fiber bukan CelcomDigi tidak layak untuk fiber percuma.

Jika anda ingin mendaftar untuk pelan fiber dengan kelajuan yang lebih tinggi, anda perlu membayar tambahan RM20/bulan untuk 500Mbps, dan RM110/bulan untuk 1Gbps.

Untuk maklumat lanjut mengenai CelcomDigi fibre, klik di sini.

 

3Bagaimana saya boleh menikmati 5G Home WiFi dengan router pada pelan CelcomDigi ONE?

Jika anda memilih 5G Home WiFi dengan router, ia akan diberikan melalui rebat pada pelan 5G Home WiFi yang layak selama 24 bulan selagi anda kekal dalam pelan CelcomDigi ONE dan mengekalkan pelan 5G Home WiFi anda aktif. Selepas 24 bulan, rebat ini akan diperbaharui secara automatik selagi anda terus kekal dalam pelan CelcomDigi ONE.


Jika anda belum mempunyai pelan 5G Home WiFi dengan kami, staf kami akan mengaktifkan Pelan CelcomDigi ONE serta pelan 5G Home WiFi dengan router untuk anda. Anda boleh menikmati 5G Home WiFi tanpa kos tambahan dengan serta-merta! Harap maklum bahawa anda perlu mendaftar untuk pelan CelcomDigi 5G Home WiFi dengan router dengan kontrak selama 24 bulan.


Jika anda sudah mempunyai pelan 5G Home WiFi dengan router dengan kami, staf kami akan membantu menukar pelan pascabayar anda kepada CelcomDigi ONE. Setelah pelan anda ditukar, lengkapkan kitaran bil 5G Home WiFi semasa anda dan sila jelaskan sebarang bil tertunggak. Rebat anda akan dikenakan mulai bil kedua.


Dalam kedua-dua senario, sila ambil perhatian bahawa rebat 5G Home WiFi hanya terpakai dengan pelan + router. Pelan sahaja untuk 5G Home WiFi tidak layak untuk rebat.


Nota Penting: Kontrak pelan 5G Home WiFi dan kontrak pelan CelcomDigi ONE adalah dua kontrak yang berasingan. Contohnya, jika anda menukar pelan dari pelan CelcomDigi ONE Lite ke CelcomDigi Postpaid 5G 160 sementara kontrak 5G Home WiFi anda masih aktif, anda akan kehilangan rebat 5G Home WiFi tetapi kontrak 5G Home WiFi anda akan kekal. Sebarang pelanggaran terma dan syarat kontrak akan dikenakan bayaran penamatan awal pada kontrak 5G Home WiFi anda.

 

4. Saya kini menggunakan pelan 5G Home WiFi dengan router berasingan, bagaimana saya boleh mendapatkan rebat 5G Home WiFi setelah saya mendaftar untuk pelan CelcomDigi ONE?

Anda perlu pergi ke stor terdekat kami. Staf kami akan membantu menukar pelan 5G Home WiFi berasingan kepada pelan 5G Home WiFi pelan ONE.

 

5. Pengaktifan fiber saya gagal tetapi saya menggunakan pelan CelcomDigi ONE Pro/ Ultra. Bolehkah saya menurunkan taraf pelan saya kerana saya tidak menikmati fiber 300Mbps?

Ya, anda boleh menurunkan taraf pelan anda tanpa caj jika anda tidak mempunyai kontrak aktif pada pelan anda. Namun, jika anda telah mengambil kontrak peranti atau kontrak Freedom Add-Ons, caj penamatan awal akan disertakan jika anda menurunkan taraf pelan anda.

Sebagai alternatif, anda boleh memilih untuk mendapatkan 5G Home WiFi dengan router yang disertakan dengan kuota 5G/4G tanpa had dan router percuma.

 

6. Saya tidak mendapat liputan 5G di rumah dengan 5G Home WiFi. Bolehkah saya memulangkan router dan menamatkan pelan tanpa penalti?

Tidak boleh. CelcomDigi 5G Home WiFi menyokong kedua-dua sambungan 4G dan 5G. Jika liputan 5G tidak tersedia, anda masih boleh menikmati sambungan berkelajuan tinggi melalui 4G LTE.

 

7. Saya telah memilih 5G Home WiFi dengan router pada pelan CelcomDigi ONE saya. Bolehkah saya bertukar kepada fiber 300Mbps pada masa akan datang?

Tidak boleh. Jika anda ingin menukar dari 5G Home WiFi dengan router kepada fiber 300Mbps, anda perlu menamatkan 5G Home WiFi anda dan membayar penalti sebelum anda boleh bertukar kepada fiber 300Mbps.

Peraturan yang sama terpakai jika anda memilih fiber 300Mbps dan ingin bertukar kepada 5G Home WiFi dengan router.

 

8. Anda perlu membayar sebarang bayaran pendahuluan jika memilih 5G Home WiFi dengan pelan CelcomDigi ONE?

Tidak, bayaran pendahulan untuk 5G Home WiFi akan dikecualikan jika anda memilih 5G Home WiFi dengan pelan CelcomDigi ONE.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article