Tambah nilai saya tidak berjaya, apa yang perlu saya lakukan?

Modified on Mon, 18 Mar 2024 at 01:29 PM

Cubaan tambah nilai anda gagal kemungkinan disebabkan oleh:

  • Jika anda tambah nila menggunakan PIN, anda mungkin telah memasukkan PIN yang salah.
  • Percubaan tambah nilai yang gagal berkali-kali menyebabkan akaun anda dikunci.
  • Nombor PIN tidak sah/ PIN telah digunakan sebelum ini.

 

Tambah nilai yang berjaya akan dikemas kini dalam akaun prabayar anda dalam masa 2 jam. Jika percubaan tambah nilai semula gagal, jumlahnya akan dikreditkan semula secara automatik ke akaun bank/ e-Wallet anda. Jika perkara ini berlaku, sila cuba sekali lagi.


Jika anda memerlukan bantuan, sila hantar pertanyaan kepada kami.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article