Apa yang perlu saya lakukan jika port-in saya ke CelcomDigi gagal?

Modified on Mon, 18 Mar 2024 at 03:12 PM

Jika port-in anda ke CelcomDigi telah gagal, sila rujuk jadual di bawah untuk tindakan yang diperlukan dan sila hantar semula permintaan port-in anda.

•  Untuk mengemukakan semula permintaan port-in anda secara dalam talian, sila klik di sini.
Dalam sesetengah kes, penolakan mungkin memerlukan kunjungan ke kedai kami. Klik di sini untuk mencari Celcom bluecube/ Kedai Digi terdekat.
Jika anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi perkhidmatan pelanggan.


Sebab Penolakan

Langkah seterusnya

Anda/ talian tambahan anda tidak membalas SMS pengesahan port-out yang dihantar daripada penyedia perkhidmatan semasa anda.

Nota: Untuk penolakan kali pertama port-in ke Digi disebabkan oleh sebab ini, permintaan anda akan dihantar semula secara automatik.
 • Hantar semula permintaan port-in anda secara dalam talian atau hubungi khidmat pelanggan.
 • Anda akan menerima pengesahan SMS yang baru. Sila jawab seperti yang dinyatakan dalam SMS dalam tempoh yang ditetapkan. Sila rujuk sampel jawapan di bawah:

U Mobile & Maxis

Celcom & Digi

PortOut Yes 601XXXXXXX

PortOut YES 601XXXXXXX

Anda mempunyai bil tertunggak atau telah melebihi had kredit dengan penyedia perkhidmatan semasa anda.

 • Sila bayar sebarang jumlah tertunggak dengan pembekal perkhidmatan anda sekarang, kemudian hantar semula permintaan port-in anda secara dalam talian atau hubungi perkhidmatan pelanggan.

Anda mempunyai kontrak yang aktif dengan penyedia perkhidmatan semasa anda.

 • Sila hubungi penyedia perkhidmatan semasa anda untuk membatalkan kontrak anda dan menyelesaikan sebarang denda (jika ada), kemudian hantar semula permintaan pindah masuk anda secara dalam talian atau hubungi perkhidmatan pelanggan.
 • Secara alternatif, anda boleh menunggu sehingga kontrak anda tamat, kemudian hantar semula permintaan anda secara dalam talian atau di Celcom bluecube/ Kedai Digi terdekat.

Butiran pengenalan anda tidak tepat atau tidak lengkap (contohnya: Nama, Nombor MyKad/ Pasport, Nombor Telefon Bimbit, ID Polis/ Tentera, dll).

 • Datang ke Celcom bluecube/ Kedai Digi terdekat untuk hantar semula permintaan anda dengan maklumat yang betul.
 • Secara alternatif, jika anda telah menghantar permintaan port-in anda kepada Digi dalam talian, anda boleh menghantarnya semula dalam talian dengan butiran yang betul.

Talian utama/ talian tambahan semasa anda tidak lagi aktif.

 • Sila hubungi penyedia perkhidmatan semasa anda untuk mengaktifkan semula talian anda, kemudian hantar semula permintaan port-in anda secara dalam talian atau hubungi perkhidmatan pelanggan.

Anda memasukkan nombor dari penyedia perkhidmatan mudah alih yang berbeza dalam satu permintaan.

 • Datang ke Celcom bluecube/ Kedai Digi terdekat untuk hantar semula permintaan anda dengan maklumat yang betul. 
 • Secara alternatif, jika anda telah menghantar permintaan port-in anda kepada Digi dalam talian, anda boleh menghantarnya semula dalam talian dengan butiran yang betul.

Anda tidak memindahkan semua talian tambahan anda.

 • Datang ke Celcom bluecube/ Kedai Digi terdekat dan pindahkan semua talian tambahan anda.

Talian semasa anda bukan talian utama/ principal.
 

 • Sila tukar talian anda kepada talian utama di penyedia perkhidmatan semasa anda, kemudian hantar semula permintaan port-in anda secara dalam talian atau hubungi perkhidmatan pelanggan.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article