Soalan Lazim: Easy360

Modified on Fri, 05 Apr 2024 at 01:12 PM

1. Apakah Easy360?
Easy360 merupakan program ansuran/permilikan peranti yang menawarkan tawaran terbaik untuk telefon terkini kepada pelanggan. Bergantung kepada kelayakan, pelanggan dapat menikmati:

  • Pelbagai pilihan peranti 5G
  • Pelan ansuran termudah dengan pilihan antara kontrak 24 bulan ataupun 36 bulan, tanpa faedah
  • Tiada bayaran pendahuluan (Bergantung kepada kelayakan pelanggan)

2. Apakah manfaat melanggani Easy360?
Anda akan menikmati rebat RM10 pada tawaran pelan anda sepanjang tempoh kontrak peranti anda. Sila ambil perhatian bahawa rebat RM10 ini hanya terpakai untuk pelan utama Easy360.

3. Adakah saya perlu membuat pembayaran pendahuluan untuk peranti apabila mendaftar untuk Easy360?
Ya, anda dikehendaki membuat pembayaran pendahuluan untuk peranti apabile mendaftar untuk Easy360. Namun, bergantung kepada kelayakan, anda boleh menikmati 0 pembayaran pendahuluan.

Pembayaran pendahuluan akan berbeza mengikut peranti pilihan anda. Pembayaran pendahuluan peranti akan dkembalikan sepanjang tempoh kontrak peranti anda.

4. Bolehkah saya gunakan kad debit untuk membayar langganan auto-bayaran Easy360?
Hanya kad kredit dibenarkan untuk membayar langganan auto-bayaran bagi peranti Easy360.

5. Di manakah saya boleh mendaftar untuk Easy360?
Untuk pelanggan Celcom, anda boleh mengunjungi Celcom bluecube terdekat ataupun cawangan Celcom Certified Partner di seluruh negara. Bagi pelanggan Digi, anda boleh mengunjungi Digi store terdekat ataupun Digi Store Express untuk mendaftar Easy360.

6. Saya ingin menamatkan langganan Easy360 saya, apakah yang patut saya buat?
Sila kunjungi kedai Celcom bluecube atau Digi terdekat, dan kami akan membantu anda. Sila ambil perhatian bahawa bayaran penalti akan disertakan untuk penamatan awal kontrak anda.

7. Saya bukan warganegara Malaysia, bolehkah saya mendaftar untuk Easy360?
Easy360 kini hanya dibuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kad pengenalan Malaysia.


8. Berapakah bilangan peranti yang boleh saya daftar dengan Easy360?
Setiap pelanggan dengan kad pengenalan asal yang sah layak untuk mendaftar sebanyak dua (2) kali sahaja untuk peranti Easy360.

9. Saya kini dalam kontrak Celcom MEGA EasyPhone / Digi PhoneFreedom 365; bolehkah saya tukar pelan ke CelcomDigi Postpaid 5G 140 yang baharu?
Jika anda beralih ke pelan dengan komitmen bulanan lebih tinggi dari pelan kini, kontrak anda akan diteruskan tanpa sebarang penalti.

Namun, jika anda beralih ke pelan dengan yuran komitmen lebih rendah, anda akan disertakan caj penamatan awal seperti yang dinyatakan dalam kontrak anda.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai kontrak dengan Digi Postpaid 120 atau Celcom Mega 128 dan anda tukar pelan anda kepada CelcomDigi Postpaid 5G 140, anda akan melanjutkan kontrak anda pada pelan baharu. Jika anda menukar pelan kepada CelcomDigi Postpaid 5G 100, anda akan disertakan caj penamatan awal mengikut terma kontrak anda.

10. Saya kini terikat dengan kontrak Bundle Peranti Xpax Postpaid / Digi Pakej PowerJimat; bolehkah saya tukar kontrak ke Easy360 baharu setelah saya dah tukar ke pelan CelcomDigi Postpaid 5G 120?
Anda dikehendaki menamatkan kontrak Bundle Peranti Xpax Postpaid atau Digi Pakej PowerJimat sebelum melanggan kontrak peranti Easy360 baharu.
Harap maklum bahawa anda akan menanggung caj penamatan awal seperti yang dinyatakan dalam kontrak anda.

11. Apakah keadaan peranti/IMEI saya boleh disekat oleh CelcomDigi?
CelcomDigi berhak untuk menyekat peranti dalam situasi berikut:

  1. Peranti dilaporkan hilang atau dicuri
  2. Disyaki terlibat dalam penipuan atau terbukti melakukan penipuan
  3. Pembayaran yang lewat

12. Apakah yang harus saya lakukan jika saya ingin port out dari Celcom atau Digi semasa terikat dengan kontrak pelan saya?
Untuk port-out, kunjungi Celcom bluecube atau Digi Store terdekat untuk menamatkan kontrak anda. Yuran Pembatalan akan dikenakan sewajarnya . Setelah pembayaran telah dilangsaikan, anda boleh meneruskan dengan 
port-out.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article