Promosi Gawai & Kaamatan CelcomDigi

Modified on Tue, 14 May 2024 at 10:00 AM

Tempoh Tawaran

14 Mei 2024 (12:00 P.M.) - 13 Jun 2024 (11:59 P.M.)

 

Ringkasan Tawaran  

Pas sekali terhad yang membolehkan pelanggan Prabayar & Pascabayar CelcomDigi menikmati 500 GB (5G+4G) Internet Pantas selama 3 hari dengan harga promosi hanya RM7.


1. Apakah tawaran ini?

Harga
Tempoh Sah
Kuota Internet
Pembaharuan Automatik
RM7
3 hari
500GB Internet Pantas
(5G + 4G)
Tidak

 

2. Siapakah yang layak untuk Pas Gawai & Kaamatan ini?
Semua pelanggan CelcomDigi seperti di bawah:

 

Pascabayar:

Pelan CelcomDigiPelan CelcomPelan Digi
 • CelcomDigi Postpaid 5G 260 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 160 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 140 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 120 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 100 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 80 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 60 SE 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 40 SE 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 50 XV 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 30 XV 
 • CelcomDigi Postpaid 5G Family 50 
 • CelcomDigi Postpaid 5G Family 40 
 • CelcomDigi Postpaid 5G Family 30 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 260 DS 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 160 DS 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 140 DS 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 120 DS 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 100 DS 
 • CelcomDigi Postpaid 5G 80 DS
 • CelcomDigi Postpaid 5G Family 50 DS
 • Semua Pelan First
 • XPAX 50  
 • Semua Pelan Pascabayar XPAX
 • Semua Pelan XP Lite
 • Semua Pelan MEGA
 • Semua Pelan Mudah Alih Celcom
 • Digi 38 
 • Digi Postpaid 100 Infinite 
 • Digi Postpaid 108 Device 
 • Digi Postpaid 110 
 • Digi Postpaid 110 DL 
 • Digi Postpaid 120 
 • Digi Postpaid 120 2021 
 • Digi Postpaid 120 DS 
 • Digi Postpaid 120 DS 2021 
 • Digi Postpaid 120 DS Family 
 • Digi Postpaid 120 Family 
 • Digi Postpaid 138 Device 
 • Digi Postpaid 148 
 • Digi Postpaid 148V  
 • Digi Postpaid 150 2021 
 • Digi Postpaid 150 DS 2021 
 • Digi Postpaid 150 Family 
 • Digi Postpaid 160 
 • Digi Postpaid 160 DS Family 
 • Digi Postpaid 160 Family 
 • Digi Postpaid 160DS 
 • Digi Postpaid 190 
 • Digi Postpaid 190 DS 
 • Digi Postpaid 190 DS Family 
 • Digi Postpaid 190 Family 
 • Digi Postpaid 238 
 • Digi Postpaid 238V 
 • Digi Postpaid 250 Family 
 • Digi Postpaid 28 
 • Digi Postpaid 288 
 • Digi Postpaid 288 Family 
 • Digi Postpaid 28V 
 • Digi Postpaid 38 
 • Digi Postpaid 38 (sunset) 
 • Digi Postpaid 40 2021 
 • Digi Postpaid 40 2021 - NS 
 • Digi Postpaid 48 
 • Digi Postpaid 48 (s) 
 • Digi Postpaid 48 Promo 
 • Digi Postpaid 48V 
 • Digi Postpaid 50 
 • Digi Postpaid 50 New 
 • Digi Postpaid 66 
 • Digi Postpaid 66 Infinite 
 • Digi Postpaid 58 
 • Digi Postpaid 60 2021 
 • Digi Postpaid 60 DS 2021 
 • Digi Postpaid 60S DS 2021 
 • Digi Postpaid 68 
 • Digi Postpaid 68V 
 • Digi Postpaid 70 Family 
 • Digi Postpaid 75 Infinite 
 • Digi Postpaid 78 Device 
 • Digi Postpaid 78V 
 • Digi Postpaid 80 
 • Digi Postpaid 80 All Day 
 • Digi Postpaid 80 DS 
 • Digi Postpaid 80 Infinite 
 • Digi Postpaid 90 
 • Digi Postpaid 90 2021 
 • Digi Postpaid 90 DS 
 • Digi Postpaid 90 DS 2021 
 • Digi Postpaid 90 Family 
 • Digi Postpaid 98 
 • Digi Postpaid 98(s) 
 • Digi Postpaid 98V 
 • Digi Postpaid Ambassador 38 
 • Digi Postpaid Ambassador 68 
 • Digi Postpaid Ambassador 98 
 • Digi Postpaid Basic 35 HS 
 • Digi Postpaid Basic 35 UL 
 • Digi Postpaid Basic 45 HS 
 • Digi Postpaid Basic 5  
 • Digi Postpaid Basic 66 UL 
 • Digi Postpaid Family 
 • Digi Postpaid Family 20 2021  
 • Digi Postpaid Family 28 
 • Digi Postpaid Family 30 2021 
 • Digi Postpaid Family 38 
 • Digi Postpaid Family 45 2021 
 • Digi Postpaid Family 45 DS 2021 
 • Digi Postpaid Family 45 Unlimited 
 • Digi Postpaid198V Device 
 • Digi Postpaid 200 2022 
 • Digi Postpaid Family 20 2021 
 • Digi Postpaid 55 Infinite 
 • Digi Postpaid 50 2022 
 • Digi Postpaid 80 2022 
 • Digi Postpaid 70 2022 
 • Digi Postpaid 200 DS 2022 
 • Digi Postpaid Family 45 DS Unlimited 
 • Digi Postpaid 65 Infinite 
 • Digi Postpaid 85 Infinite

 

Prabayar:

Pelan CelcomDigiPelan CelcomPelan Digi
 • CelcomDigi Prepaid 5G Biru 
 • CelcomDigi Prepaid 5G Kuning  
 • Juara Keren 5G 
 • Raja Kombo 5G
 • Celcom Xpax 
 • Celcom XPAX 
 • Celcom XPAX 2021 
 • XPAX 
 • Xpax 
 • XPAX TURBO 
 • XPAX Youth 
 • Xpax24 
 • Xmax 
 • Xmid 
 • X2 
 • Travel Pack 
 • SOX-UOX 
 • New UOX 
 • New SOX 
 • Magic SIM 
 • IOX Data Only 
 • IOX 
 • Holiday SIM 
 • DataOnly 
 • BlueKhas 
 • Blue
 • Digi prepaid NEXT   
 • Digi PREPAID NEXT   
 • Digi Prepaid NEXT   
 • Raja kombo   
 • Raja Kombo   
 • Digi Prepaid Best 2017   
 • DiGi Best Prepaid v4   
 • DiGi Easy Prepaid v3    
 • Digi Prepaid LiVE

 

3. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan Pas Gawai & Kaamatan ini?

Anda boleh melanggani Pas Gawai & Kaamatan ini melalui saluran di bawah:

Pelan
Saluran
Pascabayar

Melalui Aplikasi


[a] Celcom Life

 1. Log masuk ke laman utama aplikasi 
 2. Pilih 'Mobile Internet Pass’ 
 3. Pilih ‘5G’ 
 4. Pilih ‘RM7 for 500GB (5G+4G) for 3 Days’ untuk lengkapkan transaksi pembelian.

 

atau

 

[b] MyDigi

 1. Log masuk ke laman utama aplikasi  
 2. Pilih ' Buy Add-Ons’  
 3. Pilih ‘Booster’
 4. Pilih ‘RM7 for 500GB (5G+4G) for 3 Days’ untuk lengkapkan transaksi pembelian.
Prabayar

Melalui Aplikasi


[a] Celcom Life 

 1. Log masuk ke laman utama aplikasi
 2. Pilih 'One Time Pass’  
 3. Pilih ‘RM7 for 500GB (5G+4G) for 3 Days’ untuk lengkapkan transaksi pembelian.

 

atau

 

[b] MyDigi

 1. Log masuk ke laman utama aplikasi   
 2. Pilih 'One Time Pass’   
 3. Pilih ‘RM7 for 500GB (5G+4G) for 3 Days’ untuk lengkapkan transaksi pembelian.

Dail *118# 

 

CelcomDigi Prepaid Biru atau Juara Keren

 1. Dail *118#
 2. Pilih ‘Internet Plan and Add-on’
 3. Pilih ‘One Time Pass’
 4. Pilih ‘RM7 for 500GB (5G+4G) for 3 Days’ untuk lengkapkan transaksi pembelian.

 

CelcomDigi Kuning atau Raja Kombo (Gawai & Kaamatan Pass sahaja)

 1. Dail *118#
 2. Pilih ‘Internet Plan and Add-on’
 3. Pilih ‘One Time Pass’
 4. Pilih ‘RM7 for 500GB (5G+4G) for 3 Days’ untuk lengkapkan transaksi pembelian.

 

4. Bagaimanakah saya boleh menyemak Pas Internet Mudah Alih saya?   

Anda boleh menyemak dan menguruskan akaun anda melalui aplikasi Celcom Life atau MyDigi bergantung pada aplikasi yang berkenaan.

 

5. Bolehkah saya melakukan beberapa pembelian untuk Pas Internet Mudah Alih ini? 
Ya, pembelian beberapa kali dibenarkan untuk Pas Internet Mudah Alih. 

 

6. Apa yang perlu saya tahu tentang Kuota Internet ini? 

500GB Internet ini ialah Internet pantas (5G+4G). 

Apabila kuota 500GB Internet pantas telah habis diguna, kuota seterusnya akan dikurangkan daripada kuota Internet bulanan anda, atau mana-mana Internet tambahan yang anda langgani. Ataupun, penggunaan Internet akan terbatas kepada kelajuan 64Kbps.

 

7. Adakah tethering/ hotspot ke peranti-peranti lain atau komputer dibenarkan dengan Pas Internet ini?

Ya, pas Internet ini boleh digunakan untuk tethering/ hotspot.

 

8. Bagaimanakah saya tahu jika pembelian Pas Internet Mudah Alih ini berjaya?
Anda akan menerima SMS apabila pembelian berjaya. 

 

9. Adakah pembaharuan automatik tersedia untuk Pas Internet Mudah Alih ini?
Tidak. Ini ialah pembelian add on satu kali sahaja.

 

10. Bolehkah saya menggunakan kuota Pas Internet Mudah Alih ini semasa perantauan (roaming)?
Tidak. Ia hanya terpakai untuk kegunaan domestik sahaja (dalam Malaysia). Penggunaan Internet semasa perantauan dikenakan bayaran selain daripada komitmen bulanan anda pada caj perantauan. 

 

11. Apakah akan terjadi kepada kuota Internet yang tidak digunakan?
Sebarang kuota Internet yang tidak digunakan akan terbatal apabila tamat tempoh. 

 

12. Bilakah Pas Internet Mudah Alih saya tamat tempoh?
Pas Internet Mudah Alih akan sah sehingga 11:59 P.M. pada hari ke-3 selepas langganan berjaya.

 

13. Saya bukan pengguna CelcomDigi, bolehkah saya membeli Pas Internet Mudah Alih ini?
Anda mesti mendaftar sebagai pelanggan CelcomDigi untuk melanggan Pas Internet Mudah Alih ini.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article